VOX: RO/RU. Alegeri fără alegere în stânga Nistrului, cum regimul de la Tiraspol încearcă să creeze o iluzie electorală

VOX: RO/RU. Alegeri fără alegere în stânga Nistrului, cum regimul de la Tiraspol încearcă să creeze o iluzie electorală

На русском ниже

Administrația separatistă de la Tiraspol se pregătește de așa-numite alegeri prezidențiale, care vor avea loc pe 12 decembrie și care au un final cunoscut de pe acum, în condițiile în care singurul contracandidat pentru actualul lider, Vadim Krasnoselski, este o persoană complet necunoscută publicului din stânga Nistrului – Serghei Pînzari.

Acesta este un locuitor al satului Hârtop din raionul Grigoriopol, unde ar fi ales local în consiliul orășenesc.

  • Anterior s-a refuzat înregistrarea drept candidați electorali politologului Anatoli Dirun și activistului local Nikolai Malyshev.

Alegerile fără o alegere reală, de ce?

În vara anului 2021, au fost făcute modificări în pretinsul Cod Electoral al rmn,dacă acum un an oamenii aveau posibilitatea de a vota împotriva tuturor, în prezent vor trebui să facă totuși o alegere, căsuța „împotriva tuturor” nu va mai fi în buletin. 

Astfel alegătorii pe 12 decembrie vor avea în față alegerea între actualul lider pentru care întreaga mașinărie de propagandă lucrează la turații maxime, sau să-l aleagă pe cel despre care nu se cunoaște nimic, dar cumva ar fi reușit să strângă aproape 11 mii de semnături.

În plus, dacă anterior a existat șansa de a declara alegerile nule din cauza prezenței scăzute la vot,  regimul a anulat și pragul pentru această prezență.

Adică, chiar dacă vine un singur om la vot și aruncă în urnă un buletin – alegerile vor fi declarate valide.

Alegerile pot eșua doar într-un singur caz, dacă ambii candidați primesc mai puțin de 50% din voturi din numărul total de alegători care au luat parte la acest „proces”. Un exercițiu imposibil, deoarece doi candidați nu pot primi mai puțin de 50% din voturi, fie cineva mai puțin de 50%, fie cineva mai mult.

Astfel regimul încearcă crearea iluziei unei alternative și a unei concurențe reale pentru aceste alegeri, dar de facto au făcut totul pentru a lipsi oamenii de această alegere.

Autoritățile constituționale de la Chişinău consideră ilegale așa-numitul scrutin prezidențial din regiunea transnistreană. Președinta Maia Sandu într-o conferință de presă ținută la un an de mandat a sugerat că nu intenționează să se întâlnească nici pe viitor cu liderul administrației separatiste de la Tiraspol, așa cum nu a făcut-o nici până acum.„Noi considerăm aceste alegeri ca fiind ilegale și, respectiv, nu avem niciun fel de așteptări în acest sens.”

Vadim Krasnoselski este al treilea așa-zis președinte al regiunii separatiste. Primii 20 de ani regiunea secesionista a fost condusă de  Igor Smirnov, care în 2011 a fost înlocuit de Evgheni Șevciuk. Șevciuk însă nu a mai primit agrearea holdingului Sheriff și în 2016 a pierdut așa-zisele alegeri în fața lui Vadim Krasnoselski, ulterior fiind nevoit să fugă noaptea cu barca din regiune pentru a scăpa de închisoare.

În stânga Nistrului vor fi deschise, pe 12 decembrie, 257 de secții de votare. 

 

Коротко о выборах без выбора

Тираспольская сепаратистская администрация готовится к так называемым президентским выборам, которые состоятся 12 декабря, но уже сейчас известно чем они завершатся, учитывая, что единственным контркандидатом нынешнего лидера Вадима Красносельского является абсолютно неизвестный публике с левого берега Днестра – Сергей Пынзарь.
Это житель села Хыртоп Григориопольского района, депутат местного горсовета.
Ранее в регистрации в качестве кандидатов на выборах было отказано политологу Анатолию Дируну и местному активисту Николаю Малышеву.
Выборы без реального выбора, почему?
Летом 2021 года были внесены поправки в так называемый Избирательный кодекс пмр, если год назад у людей была возможность проголосовать против всех, то сегодня им все же придется сделать выбор, так как графы „против всех” в избирательном бюллетене больше не будет.
Таким образом, 12 декабря избирателям предстоит выбор между действующим лидером, на которого на полную мощь работает вся пропагандистская машина, либо выбрать того, о котором ничего не известно, но каким-то образом сумевшим собрать почти 11 тысяч подписей.
Кроме того, если раньше была возможность объявить выборы несостоявшимися из-за низкой явки, то сегодня порог этой явки также был отменен.
То есть, даже если на избирательные участки придет только один человек и проголосует – выборы будут признаны состоявшимися.
Выборы могут быть признаны несостоявшимися только в одном случае, если оба кандидата наберут менее 50% голосов от общего числа избирателей, принявших участие в этом „процессе”. Что, по сути, является невозможным, поскольку два кандидата не могут получить менее 50% голосов, если один получит менее 50%,  то второй более 50%.
Таким образом, режим пытается создать иллюзию альтернативы и реальной конкуренции на этих выборах, но де-факто было сделано все, чтобы лишить людей этого выбора.
Конституционные власти Кишинева считают так называемые президентские выборы в приднестровском регионе незаконными. Президент Майя Санду в ходе пресс-конференции, которая совпала с годовщиной её избрания, заявила, что она не намерена встречаться с лидером Тираспольской сепаратистской администрации в будущем, как не делала этого и раньше. „Мы считаем эти выборы незаконными и, соответственно, не имеем никаких ожиданий в этом отношении”.
Вадим Красносельский – третий так называемый президент сепаратистского региона. Первые 20 лет сепаратистским регионом правил Игорь Смирнов, которого в 2011 году сменил Евгений Шевчук. Однако Шевчук не получил благосклонность холдинга „Шериф” и в 2016 году проиграл так называемые выборы Вадиму Красносельскому, и позже был вынужден бежать ночью на лодке из региона, чтобы избежать тюрьмы.
12 декабря на левом берегу Днестра откроется 257 избирательных участковu.