VOTAT! Vladislav Kulminskii este noul negociator șef în relația cu Tiraspolul

Vladislav Kulminski , Bruxelles, 2019 FOTO: Europa Liberă

VOTAT! Vladislav Kulminskii este noul negociator șef în relația cu Tiraspolul

Echipa candidatei desemnată la funcția de premier, Natalia Gavrilița, a primit vot de încredere din partea Parlamentului Republicii Moldova, după prezentarea programului de activitate şi a listei Executivului.

Astfel, Vladislav Kulminski este noul negociator șef în relația cu Tiraspolul, fiind numit vice-premier pe Reintegrare.

În subordinea sa îi va reveni Biroul Politici de Reintegrare, care are următoarele funcții în domeniul reintegrării ţării:

a) asigurarea realizării acțiunilor stabilite în programul și planul de acțiuni al Guvernului, documentele programatice naționale, cu prezentarea rapoartelor și materialelor analitice pe marginea aspectelor ce vizează reglementarea transnistreană și reintegrarea țării;

b) coordonarea procesului de elaborare, avizare, consultare și promovare conform domeniului de competență, a proiectelor de acte normative și documentelor de politici, precum și în comun cu autoritățile publice de specialitate, inițierea și definitivarea proiectelor de documente pentru procesul de negocieri;

c) coordonarea activității autorităților administrației publice, grupurilor de lucru sectoriale pentru promovarea măsurilor de consolidare a încrederii și a funcționarilor responsabili de problematica transnistreană în vederea implementării eficiente a priorităților politicii de reintegrare a țării, corelării acestei politici cu acţiunile pe plan extern şi cu procesul financiar-bugetar, precum și în vederea consolidării poziției delegației moldovenești în cadrul procesului de negocieri;

d) analiza situației politice, social-economice și umanitare din regiunea transnistreană și întreprinderea acțiunilor de resort conform competenţelor atribuite sau înaintarea propunerilor de hotărîri către factorii decizionali abilitați;

e) monitorizarea evoluției situației din Zona de Securitate, coordonînd activitatea delegației Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control întru întreprinderea măsurilor ce se impun, menținerea stabilității în perimetrul acesteia și documentarea corespunzătoare a evenimentelor;

f) cooperarea cu autoritățile publice naționale, organizațiile societății civile, mediul academic, partenerii externi și organizațiile internaționale relevante întru promovarea unei politici unice în domeniul reintegrării țării, sprijinirea procesului de reglementare și realizarea programelor de asistență și de dezvoltare în Zona de Securitate și în raioanele de est ale Republicii Moldova;

g) organizarea activității Comisiei guvernamentale pentru reintegrarea ţării;

h) asigurarea implementării Programului activităţilor de reintegrare a ţării;

i) oferirea asistenței locuitorilor din raioanele de est ale țării, persoanelor fizice și juridice care întîmpină dificultăți legate de nereglementarea conflictului, realizînd acțiuni orientate spre asigurarea protecției drepturilor omului în regiunea transnistreană și identificarea unor soluții viabile la cele mai stringente probleme cu care se confruntă populația de pe ambele maluri ale Nistrului;

j) acordarea suportului necesar viceprim-ministrului responsabil de realizarea politicilor în domeniul reintegrării ţării întru buna organizare a măsurilor vizînd procesul de reglementare, promovarea eficientă a politicilor de reintegrare a țării, ghidarea activității autorităților publice pe această linie și sincronizarea eforturilor cu actorii relevanți;

Lista completă o găsiți aici. 

Kulminskii  este expert în domeniul analizei politice, planificării strategice, bunei guvernări și soluționări conflictelor.  Activând în cadrul Băncii Mondiale, s-a ocupat de reforma sectorului administrației publice din Moldova, dar și a mers de mai multe ori în stânga Nistrului pe probeleme sociale sau de sănătate.  Ulterior, în perioada în care Moldova a semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, Kulminski a devenit consilier superior al Prim-ministrului, conducând departamentul intern de planificare strategică. În 2019, el a fost invitat în Guvernului condus de Maia Sandu, în calitate de consilier al Prim-ministrului, ocupându-se de politica externă și planificarea strategică. Vladislav a elaborat și a implementat programe în domeniul soluționării conflictelor din regiune, inclusiv programe de măsuri de consolidare a încrederii, și a lucrat în calitate de expert politic la Ambasada SUA și cea a Marii Britanii în Moldova.

Anterior vice-premeriul desemnat declara problema transnistreană una vitală și nu înțelegea de ce nu a fost una prioritară pentru Guvernele anterioare.

„Eu cred că această problemă este vitală pentru Republica Moldova și Guvernul, societatea civilă ar trebui să aibă un dialog continuu pentru a avea o abordare rațională strict în interesul Republicii Moldova, pentru că ceea ce facem noi acum este un fel de abordare situativă, aș spune, fără o abordare strategică. Și eu cred că noi toți nu acordăm suficientă atenție acestei probleme.

Uitați-vă, Biroul Reintegrarii, spre exemplu, are acolo vreo zece persoane, dar trebuie să fie dotat mult mai bine și el trebuie să implice specialiști și profesioniști în rezolvarea conflictelor, inclusiv cei care au vocea critică și care critică dur ceea ce ei cred că sunt concesiunile Guvernului. Adică acest dialog și acest proces de abordare strategică trebuie să existe în mod permanent,” spunea acesta în 2019 pentru Europa Liberă.

Până astăzi, 6 august, negociator șef în relația cu Tiraspolul a fost Olga Cebotari.