Tiraspolul a blocat, din nou, convocarea ședinței săptămânale CUC

Tiraspolul a blocat, din nou, convocarea ședinței săptămânale CUC

Membrii CUC s-au întrunit astăzi în orașul Bender, însă după dezbateri îndelungate ședința a fost amânată din nou, întrucât nu au reușit să aprobe ordinea de zi. Ședinețe CUC au fost blocate pentru a parta oară consecutiv, ordinea zilele fiind respinsă de Tiraspol de fiecare dată. Comisia rămâne practic blocată odată cu instalarea în mod ilegal a posturilor de control, începând cu 18 martie.

Delegația Tiraspolului  blochează repetat includerea pe agenda Comisiei a problemelor stringente din Zona de Securitate – prezența posturilor ilegale „grănicerești” și a reprezentanților înarmați ai altor structuri ce nu fac parte din Forțele Mixte de Pacificare, împiedicarea liberei circulații și sechestrarea cetățenilor.

În opinia delegației Republicii Moldova, incapacitatea Comisiei de a ține sub control situația în Zona de Securitate este capabilă să compromită mecanismele existente de pacificare.

Delegația Republicii Moldova a cerut repetat eliberarea tuturor cetățenilor răpiți în Zona de Securitate și anularea oricăror restricții de circulație în privința acestora. În mod special, s-a accentuat că mama unuia dintre cetățenii răpiți în raionul Camenca și deținut ilegal de structurile de forță ale Tiraspolului s-a adresat Comandamentului Militar Întrunit pentru a stabili locul aflării fiului său. Prin urmare, Comisia este obligată să examineze orice încălcare a regimului Zonei de Securitate determinat prin Acordul din 1992. Or, intrarea în această zonă a reprezentanților înarmați ai „mgb” și ulterioarele acțiuni ilegale ale lor sunt o încălcare obraznică anume a acestui Acord și denotă sfidarea actelor de bază ale operațiunii de pacificare.

În cadrul discuțiilor pe marginea proiectului ordinii de zi, delegația Republicii Moldova a respins insinuările părții transnistrene și a menționat că în ziua desfășurării primului tur al alegerilor prezidențiale organele de drept au făcut față sarcinii de asigurare a ordinii publice în localitățile situate în Zona de Securitate.

În contextul turului doi care va fi organizat la 15 noiembrie delegația Republicii Moldova a intervenit cu un apel către membrii Comisiei Unificate de Control, reprezentanții Ucrainei și Misiunii OSCE în Comisie, Comandamentul Militar Întrunit pentru a contribui, în ziua votării, la asigurarea ordinii publice, liberei circulații, dar și accesului funcționarilor electorali care vor merge cu urna mobilă spre cele două centre de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Cocieri și, respectiv, spre două instituții din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, dislocate în Bender.