Sectorul de securitate va fi monitorizat mai consolidat de către societatea civilă din Republica Moldova

Sectorul de securitate va fi monitorizat mai consolidat de către societatea civilă din Republica Moldova

Societatea civilă din Republica Moldova din sectorul de securitate va fi mai consolidată și implicată în monitorizarea politicilor guvernamentale în domeniul apărării și securității. Acest lucru va fi posibil datorită lansării proiectului “Supravegherea sectorului de securitate de către societatea civilă din Republica Moldova” implementat de Fundația Kondrad Adenauer în Republica Moldova.

În cadrul evenimentului a participat cu un Discurs de Inaugurare Dr. Dr. Martin Sieg, Directorul Fundației Kondrad Adenauer în Republica Moldova și România, și Ana Revenco, Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul apărării și securității naționale, Secretar al Consiliului Suprem de Securitate. Sanda Sandu, Coordonatoarea Programului Parteneriatul Estic și Societatea Civilă, Fundației Konrad Adenauer, a prezentat proiectul și conceptul Platformei Societății Civile în Sectorul de Securitate. Prezentarea rolul societății civile în sectorul de securitate și identificarea provocărilor, dar și primele rezultate ale cercetării au fost prezentate de Elena Mârzac, expertă în domeniul comunicării strategice și securități.

Dr. Natalia Albu, expertă în securitate, cercet. șt. coordonator, ICJPS, a lansat discuțiile privind relevanța revizuirii documentelor stretegice și Strategiei Securității Naționale.

La eveniment au participat reprezentații societății civile; reprezentații ai instituțiilor de stat, precum Președinția, Consiliul Suprem de Securitate, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și Serviciul de Informare și Securitate; experți în domeniul securității și apărării; reprezentanții mass-mediei naționale.