Răspunsul Tiraspolului la introducerea taxelor vamale pentru regiunea transnistreană: Revin presiunile asupra proprietarilor de terenuri agricole și apar tarife noi la serviciile comunale

Șeful pretinsului Guvern de la Tiraspol, Alexander Rosenberg

Răspunsul Tiraspolului la introducerea taxelor vamale pentru regiunea transnistreană: Revin presiunile asupra proprietarilor de terenuri agricole și apar tarife noi la serviciile comunale

Membrii pretinsului Guvern de la Tiraspol planifică să introducă mai multe taxe și să revizuiască o serie de reglementări ce vizează agenții economici moldoveni, proprietarii de terenuri din raionul Dubăsari și automobilele cu plăcuțe naționale în regiune. Măsurile sunt un răspuns la introducerea taxelor vamale pentru regiunea transnistreană de către Guvernul de la Chișinău, începând cu 1 ianuarie, și au menirea de a suplini bugetul transnistrean, care ar urma să aibă pierderi odată cu introducerea prevederilor noului Cod Vamal al Republicii Moldova și asupra regiunii.

Mai exact, s-a decis vămuirea mărfurilor transportate de proprietarii de terenuri din raionul Dubăsari la nord-est de autostrada Tiraspol – Camenca, precum și exportul produselor agricole produse pe aceste terenuri de persoane fizice și juridice din satele Doroțcaia, Pârâta, Coșnița, Pohrebea, Cocieri, Molovata Nouă, Vasilievca –  aceste state se află în stânga Nistrului, dar sunt sub jurisdicția autorităților constituționale.

Anterior, această categorie de utilizatori ai terenurilor era scutită de încasarea taxelor vamale și a plăților vamale la efectuarea operațiunilor de activitate economică.

În comunicatul de la Tiraspol, emis astăzi 9 ianuarie 2024, se spune că proiectul de lege privind terenurile va ajunge în curând la pretinsul parlament local pentru examinare, dar redacția noastră a fost semnalată de fermierii din aceste localități că deja nu mai pot transporta marfa agricolă, fiind stopați la pretinsele puncte vamale.

În plus, s-a anunțat despre faptul că proprietarii de mașini cu numere de înmatriculare moldovenești cu domiciliul permanent în satul Doroțcaia, raionul Dubăsari, vor plăti o taxă de vinietă. Localitatea dată se află sub jurisdicția Republicii Moldova, plata pentru vinietp ar urma să fie percepută în momentul în care șoferii vor traversa pretinsele posturi vamale transnistrene.

Guvernul separatist și-a revizuit abordarea și privind stabilirea tarifelor pentru serviciile comunale în 2024 – alimentare cu gaze, servicii în sectorul energiei electrice, servicii de furnizare a energiei termice, alimentare cu apă și canalizare. De la 1 februarie, pentru persoanele juridice situate în regiunea transnistreană, dar aflate sub jurisdicția Republicii Moldova, costul tarifelor va corespunde cu cele stabilite la nivel național de autoritățile constituționale . Schimbările îi vor afecta și pe cei care lucrează în organele guvernamentale și administrative, în organizații, instituții sau întreprinderi ale Republicii Moldova, dar sunt stabilite în regiune.

Un mecanism similar a funcționat în 2015 și 2016. Plata urmează a fi efectuată în așa zisele ruble transnistrene. Această decizie ar putea viza școlile cu predare în limba română, Inspectoratul de Poliție Bender, cele două penitenciare din regiune, dar și instituții din satul Varnița, sau alte sate din apropierea regiunii ce continuă să fie conectate la sistemele transnistrene de aprovizionare cu apă canalizare și energie termică.

Astfel, pentru 1 metru cub de gaz, organizațiile moldovenești vor plăti 15,97 ruble transnistrene, pentru 1 kilowatt de energie electrică – 2,54 ruble, pentru 1 metru cub de apă – mai mult de 11 ruble. Costul încălzirii pe lună va fi de 2.942 de ruble.

UPDATE: 
În acest context Biroul Politici de Reintegrare anunță că va solicita lămuriri din partea transnistreană cu privire la ultimele decizii luate.

Problema va fi analizată la următoarea întâlnire a reprezentanților politici în cadrul negocierilor privind reglementarea transnistreană, care va avea loc în ianuarie”.

Amintim că, potrivit noului cod vamal al R. Moldova, toți agenții economici, inclusiv cei din regiunea transnistreană, vor achita taxa vamală pe principii generale, ținând cont de preferințele acordate în conformitate cu Tratatele și Acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte.

  • Scutirile pentru operațiunile de import-export efectuate de către agenții economici aflați pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar au fost abrogate.

Totodată, în cadrul ședinței din 21 decembrie 2023 Guvernul a aprobat modificări la Hotărârea Guvernului nr. 815/2005 cu privire la regularizarea traficului de mărfuri și servicii ce constituie obiectul activității de comerț exterior a agenților economici din regiunea transnistreană, precum și furnizarea de către aceștia a rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice.

A fost instituit un mecanism provizoriu de licențiere a agenților economici din regiunea transnistreană, până la identificarea și aprobarea mecanismelor necesare pentru asigurarea reglementării și controlului participanților la piețele energetice.

De asemenea, executivul a aprobat excluderea din Hotărârea Guvernului nr.1001/2001 cu privire la declararea mărfurilor de către agenții economici din raioanele de est ale Republicii Moldova, a prevederii care oferea agenților economici din regiunea transnistreană posibilitatea de vămuire a mărfurilor fără perceperea plății pentru poluarea mediului și s-a stabilit necesitatea obținerii actelor permisive de mediu.

Pe lângă aceste decizii, Uzina metalurgică moldovenească din Râbnița (MMZ), gestionată de regimul separatist de la Tiraspol, a primit totuși autorizații de mediu de la Agenția de Mediu a Republicii Moldova. Solicitarea autorizațiilor pentru „gestionarea deșeurilor și emisiilor de poluanți în atmosferă de la surse fixe” a venit din partea MMZ.

Decizia a fost emisă pe 29 decembrie 2023 pentru o perioadă de 10 luni – mai exact până pe 20.10.2024.