Noua hartă judiciară: Sediul Varnița al Judecătoriei Căușeni își continuă activitatea. Opinia Oficiului Avocatul Poporului

Noua hartă judiciară: Sediul Varnița al Judecătoriei Căușeni își continuă activitatea. Opinia Oficiului Avocatul Poporului

Parlamentul a adoptat, la sfârșitul lunii mai, proiectul de lege care prevede revizuirea hărții judiciare, însă cu un amendament propus de către deputatul din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate” Artemie Cătănoi, legat de sediul Bender (Varnița) al Judecătoriei Căușeni, care prevede că acesta își continuă activitatea până la 31 decembrie 2030. Astfel, judecătoria Anenii Noi urmează a fi comasată cu cea din Căușeni, dar va fi păstrat sediul din satul Varnița la care sunt arondate localitățile din regiunea transnistreană și municipiul Bender.

Deputatul PAS notează că amendamentul pe care l-a propus are drept scop susținerea dreptului cetățenilor din regiunea transnistreană la un proces echitabil.

„(…)Pentru a facilita accesul la justiție pentru cetățenii din stânga Nistrului, se propune ca sediul Bender (Varnița) să continue activitatea până la 31 decembrie 2030. În acest sens, Strategia națională de dezvoltare „Moldova Europeană 2030” denotă primordial obiectivele și țintele angajamentelor internaționale asumate de R. Moldova ori, asigurarea accesului la instanțe constituie o prioritate națională și o obligație a țării”, se precizează în amendament.

Legea privind revizuirea hărții judecătorești a fost adoptată pentru a reorganiza instanțele judecătorești și curțile de apel, autoritățile invocând nevoia de a îmbunătăți calitatea actului justiției și de a asigura utilizarea rațională a banului public.

Anterior votului din lectura a doua, atât din societatea civilă, cât și de la un grup de judecători din Anenii Noi au criticat inițiativa de comasare a Judecătoriei Anenii Noi cu sediul la Varnița cu cea din Căușeni, prevăzută de proiectul respectiv de lege. 

În același context, într-un răspuns la o solicitare a Zonei de Securitate, Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a făcut referire la eventuale riscuri privind accesul la justiție pentru populația din regiunea transnistreană, subliniind obligația statului de a asigura accesul liber la acest drept al oricărei persoane.

Ombudsmanul a menționat că accesul la justiție este foarte important pentru întreaga societate, dar mai ales pentru persoanele aflate în situație de sărăcie și grupurile marginalizate, care de multe ori nu-și cunosc drepturile legale, nu dispun de protecție juridică și de acces la mecanismele pentru remedierea plângerilor sau se confruntă cu alte impedimente din cauza vulnerabilității lor.

În privința accesibilității la o instanță de judecată, Avocatul Poporului a punctat că statul trebuie să elimine orice bariere de acces la sediul unei instanțe, prin reducerea numărului de pași pe care o persoană trebuie sa-i facă cu scopul de a beneficia de servicile acesteia.

Reprezentanța de la Varnița: Date de luat în calcul în contextul revizuirii hărții judiciare

Oficiul Avocatului Poporului, reprezentanță la Varnița

Oficiul Avocatului Poporului are o reprezentanță la Varnița, al cărei șef este, în prezent, Veaceslav Ursu. Misiunea acestei reprezentanțe constă în monitorizarea respectării drepturilor și libertăților omului/copilului în regiunea transnistreană, inclusiv în zona de securitate, sporirea accesului persoanelor care domiciliază în stânga Nistrului către Instituția Avocatului Poporului, precum și dezvoltarea colaborării cu organizațiile societății civile care își desfășoară activitatea în localitățile din stânga Nistrului.

Astfel, reprezentanța Oficiului Avocatului Poporului din s.Varnița a venit, de asemenea, cu un set de date, despre care spunea că merită considerate în contextul revizuirii hărții judiciare.

Localizarea geografică: satul Varnița este în imediata apropiere de mun. Bender și se află la o distanță de cca 15 km de mun. Tiraspol;

Densitatea populației: în mun. Bender numărul populației la data de 1 ianuarie 2024, cu satele Ghișca și Proteagailovca constitue 87.197 oameni. În mun. Tiraspol, amplasat la distanță de cca 15 km de mun. Bender, locuiesc cca 127.000 oameni; în or. Slobozia și localitățile din rn. Slobozia – cca. 81.185 persoane.
Infrastructura drumurilor și accesibilitatea transportului public:

a) fluxul transportului public interurban din Tiraspol Bender este de aproximativ de 2 ori mai dens în direcția or. Anenii-Noi și mun. Chișinău, decât fluxul transportului public în direcția or. Căușeni, transportul public între s. Varnita și mun. Bender, mun. Tiraspol și mun. Bender circulă la un interval de 10-15 minute;

b) posturile ilegal instalate de entitățile neconstituționale; (accesibilitatea în zona cu regim sporit de securitate este limitată, din cauza posturilor ilegal instalate de entitățile neconstituționale. Buna funcționare a institutiilor R. Moldova amplasate în mun. Bender (2 instituții de învățământ; 2 penitenciare; subdiviziune ASP) este asigurată de efectivul Inspectoratului de Poliție Bender și al contingentului militar de menținere a păcii al Forțelor Armate Naționale dislocate în s. Varnița);
Amplasarea/activitatea în mun. Bender a Inspectoratului de Poliție Bender și localitățile deservite din regiunea transnistreană;

Amplasarea/activitatea Procuraturii Bender și localitățile deservite (mun. Bender și localitatea subordonată administrativ Proteagailovca; mun. Tiraspol, orașele Slobozia, satele Crasnoe, orasul Dnestrovsc, Tiraspolul Nou și localitățile din raionul Slobozia: Nezavertailovca, Corotna, Hlinaia, Blijnii Hutor, Vladimirovca, Constantinovca, Nicolscoe, Caragaș, Parcani, Sucleia, Tîrnauca, Frunza, Andriașevca Nouă, Andriașeva Veche, Novocotovsc, Prioziornoe, Uintnoe, Novosavițcaia, Cioburciu; Varnița din raionul Anenii Noi, Gâsca, Chițcani, Merenești, Zahorna din raionul Căușeni);

Amplasarea activitatea instituțiilor penitenciare nr. 8 si 12 subordonate ANP al Ministerului Justiției al Republicii Moldova;

Amplasarea/activitatea subdiviziunilor Agentiei Servicii Publice din mun.Bender și s.Varnița, care deservesc localitățile din stânga Nistrului, mun. Bender și s. Varnița, r-n Anenii Noi;

Amplasarea/activitatea Reprezentanței Varnița a Oficiului Avocatului, Poporului care este responsabilă pentru monitorizarea drepturilor și libertăților omului în localitățile din stânga Nistrului și mun. Bender;

Amplasarea/activitatea Biroului de Probațiune Bender (amplasat în s. Varnița);

În contextul vizitei la sediile central și Bender ale judecătoriei Anenii Noi, membrii CSM au menționat că, în pofida dificultăților cu care se
confruntă sistemul judecătoresc din regiune, o situație mai puțin obișnuită se atestă în cadrul sediului Bender din s.Varnița.

Din cauza faptului că mun. Bender se află în afara controlului constituțional deplin al autorităților, la fel ca și celelalte raioane din stânga Nistrului, acesta este arondat Judecătoriei Anenii-Noi, iar pe parcursul anilor, s-a observat o creștere constantă a numărului justițiabililor din stânga Nistrului care se adresează acestei instanțe.

„Sediul Bender al Judecătoriei Anenii-Noi a devenit un sediu accesibil pentru locuitorii din stânga Nistrului, la fel ca alte instituții publice din aceeași localitate”, se spune în răspunsul remis Zonei de Securitate de către Avocatul Poporului.

Judecătoria Anenii Noi a avut sediul secundar la Varnița, care de fapt substituie fosta Judecătorie Bender, lichidată în 2016.