Abonează-te la Buletinul - Crede, dar verifică! Доверяй, но проверяй!

Vei primi lunar buletinul informativ de verificare a faptelor și analize din partea echipei Zona de Securitate. În fiecare ediție vom prezenta cele mai importante subiecte de pe malul stâng ce țin de drepturile omului, relația cu malul drept și viața oamenilor din regiune, verificând declarațiile și opiniile regimului separatist. Vom contrapune falsurile menite să dezinformeze ambele maluri. Verificate vor fi nu doar opiniile exprimate de Tiraspol, asupra unor situații, dar și ale Chișinăului, pentru a găsi grăuntele de adevăr dintre cele două maluri. Buletinul va fi în română și rusă.

Nu vom verfica toate informațiile ce țin de malul stâng, de aceea vă îndemnăm să CREDEȚI în ce citiți, doar după ce VERIFICAȚI.

Подпишитесь на рассылку - Crede, dar verifică! Доверяй, но проверяй!
Вы будете получать ежемесячный информационный бюллетень для проверки фактов и анализа от Зона Безопасности. В каждом выпуске мы будем представлять самые важные темы о левом берегу, связанные с правами человека, отношениями с правым берегом и жизнями людей в регионе, проверяя заявления и мнения сепаратистского режима. Мы будем бороться с ложью, направленной на дезинформацию обеих сторон. Мнения, высказанные Тирасполем по некоторым ситуациям, а также Кишиневом, будут проверены, чтобы найти зерна истины между двумя берегами. Бюллетень будет на румынском и русском языках.
Мы не будем проверять всю информацию, относящуюся к левому берегу, поэтому мы призываем вас ВЕРИТЬ в то, что вы читаете, только после того, как вы ПРОВЕРИТЕ.