Liceul cu predare în limba română din Tiraspol, în pericol! Regimul a suspendat activitatea instiuției pe un termen de cel puțin 3 luni

Liceul cu predare în limba română din Tiraspol, în pericol! Regimul a suspendat activitatea instiuției pe un termen de cel puțin 3 luni

Oficiul Avocatul Poporului bate alarma în legătură cu procesului educațional la Liceul Teoretic ’’Lucian Blaga” din mun. Tiraspol în noul an școlar 2021-2022.

În cadrul monitorizării respectării dreptului la educație a copiilor din regiunea transnistreană, Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu,  a stabilit că autoritățile de la Tiraspol au refuzat înregistrarea instituției de învățământ Liceul Teoretic ’’Lucian Blaga” din mun. Tiraspol şi au suspendat activitatea acesteia pe un termen de cel puțin 3 luni.

„În asemenea circumstanțe copiii care frecventează această instituție de învățământ nu vor putea fi încadrați în procesul educațional în noul an școlar 2021-2022, fapt care îngrădește realizarea efectivă a drepturilor copiilor la educație, contrar prevederilor art. 2, 3 şi 28 din Convenția ONU pentru drepturile copilului.

Reieșind din interesul superior al copilului și în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) al Legii nr. 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), Maia Bănărescu a expediat demersuri pe numele ministrului Educației, Culturii şi Cercetări, Lilia Pogolşa, și viceprim-ministrului pentru Reintegrare,  Olga Cebotari, în care a solicitat luarea în regim de urgență a măsurilor necesare pentru soluționarea situației expuse supra, în vederea asigurării respectării drepturilor copiilor la educație,” se arată într-un comunicat emis de Ombusman.

Liceul a rămas în această vară și fără director. Ion Iovcev a fost eliberat din funcție de către ministrul în exercițiu al Educației, Lilia Pogolșa, printr-un apel telefonic. Iovcev a fost demis din funcția de director al liceului, din motiv că „a atins vârsta de 70 de ani”.

Reamintim că din cele 8 instituții de învățământ cu predare în limba română, 5 sunt nevoite să închirieze spații de la așa-zisele structuri din regiune, iar 2 își desfășoară temporar activitatea într-o altă localitate decât cea de trai a elevilor și a cadrelor didactice.

Recent Biroul de Reintegrare a comunicat că:

„Școlile activează în baza curriculumului educațional al Republicii Moldova și cu regret pe parcursul ultimilor 30 ani au suportat diverse restrângeri în drepturi și activități din partea exponenților de la Tiraspol, inclusiv cu caracter de politizare artificială și prin evacuarea forțată a unora dintre acestea din sediile proprii, iar încălcările admise prin prisma standardelor Convenției europene a drepturilor omului au fost constatate în mai multe hotărâri ale CtEDO.

Deși, prin Decizia protocolară din 25 noiembrie 2017 s-au agreat mai multe angajamente, unele dintre care au fost puse în aplicare (diminuarea plăților de utilități, aplicarea tarifelor minime pentru chiria imobilelor, contracte de locațiune pe un termen de 10 ani, deplasarea în baza carnetelor de elev și a legitimațiilor de serviciu), iar ulterior pe aspecte de libera circulație s-au observat unele regrese în perioada martie-septembrie 2020 cu ulterioara revenire la abordarea precedentă, rămâne în afara dinamicii chestiunea clădirilor adecvate pentru instituțiile de învățământ și cea a dării în folosință a terenurilor aferente acelor clădiri (pct.4 și 7 din Decizia protocolară).

Despre necesitatea onorării plenare a acestor înțelegeri restante, delegația Chișinăului reamintește în toate formatele de dialog existente privind reglementarea transnistreană, inclusiv la toate ședințele grupurilor de lucru pentru educație, cu propunerea avansării etapizate în proces, de exemplu la prima etapă prin revenirea în propriile locații a liceelor teoretice ,,Evrica” din or. Râbnița și ,,Ștefan cel Mare și Sfânt” din or. Grigoriopol și în continuare cu rezolvarea temei sediilor și pentru celelalte instituții de învățământ.

Din păcate se remarcă lipsa unei deschideri, tergiversări și ezitări din partea Tiraspolului, deși la reuniunile anterioare ale experților din sfera educației se agrease asupra elaborării unui plan cu pașii de derulare a procesului de asigurare cu sedii proprii pentru aceste instituții de învățământ, promis de către exponenții de la Tiraspol.”

Rusia, somată de Consiliul Europei să execute deciziile CtEDO în dosarul școlilor românești din stânga Nistrului

La ședința din 7-9 iunie 2021, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a emis o nouă decizie pe grupul de cauze Catan și alții versus Federația Rusă. Cauzele se referă la încălcarea dreptului la educație al elevilor din școlile cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Consiliul Europei a solicitat prezentarea unui plan până la finele anului. Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) pe cauza Catan și alții v. Rusia a fost emisă la 19 octombrie 2012.

Curtea Europeană a constatat că, „în virtutea sprijinului militar, economic și politic continuu oferit de Federația Rusă administrației de la Tiraspol, care altfel nu ar putea supraviețui, Rusia își asumă responsabilitatea conform Convenției pentru încălcarea dreptului la educație al reclamanților.” Astfel, Rusia este cea care are influența necesară asupra administrației de la Tiraspol și ar trebui să intervină pentru a asigura respectarea drepturilor omului.

Comitetul de Miniștri a reiterat importanța fundamentală a educației primare și secundare pentru dezvoltarea personală și succesul viitor al fiecărui copil și insistă asupra drepturilor elevilor de a continua procesul educațional în limba maternă, fără obstacole și hărțuire.

Totodată, Comitetul de Miniștri a constatat, că victimele, până la momentul de față, nu au beneficiat de nici o formă de despăgubire pentru încălcările suferite, inclusiv plata unei satisfacții echitabile. Ca rezultat, Comitetul de Miniștri insistă asupra obligației necondiționate a fiecărui stat pârât, în temeiul articolului 46 § 1 din Convenție , să respecte fiecare hotărâre definitivă în cauzele la care este parte, inclusiv prin plata oricărei satisfacții echitabile acordate de Curte.