Guvernul a adoptat patru decizii ce vizează regimul de la Tiraspol. Autorizații de mediu, mecanism special pentru banii MGRES, facilități fiscale și de import

Guvernul a adoptat patru decizii ce vizează regimul de la Tiraspol. Autorizații de mediu, mecanism special pentru banii MGRES, facilități fiscale și de import

Guvernul de la Chișinău și Comisia pentru Situații Excepționale au aprobat mai multe decizii ce vizează activitatea agenților economici din stânga Nistrului, printre care două întreprinderi strategice ale regimului din stânga Nistrului.

A fost prelungit cu două luni, până la 31 august 2022, termenul de valabilitate a Autorizației de mediu privind gestionarea deşeurilor și a Autorizației de emisie a poluanților în atmosferă de la surse fixe, eliberată pentru „Uzina Metalurgică Moldovenească”. La fel prin două derogări de la legislația Națională:

  • De la prevederile Legii privind protecția mediului înconjurător, ale Legii privind protecția aerului atmosferic și ale anexei nr.1 la Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător
  • Prin derogare de la prevederile Legii privind protecția mediului înconjurător, ale Legii privind protecția aerului atmosferic și ale anexei nr.1 la Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.

Este a treia prelungire pentru Uzina Metalurgică, de această dată pentru o perioadă de două luni de zile, starea de urgență expiră la 7 august 2022, acest lucru înseamnă că autorizația va funcționa și în afara stării de urgență. VIDEO

Mecanism special pentru banii Centralei Termoelectrice de la Cuciurgan

De asemenea, printre deciziile adoptate de CSE se regăsește și stabilirea unui mecanism provizoriu ce prevede ca, mijloacele financiare acumulate de Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan (MGRES) din plățile pentru energia electrică, consumată de utilizatorii de pe malul drept al Nistrului, să poată fi utilizate de către agenții economici pentru procurarea bunurilor de consum destinate cetățenilor din regiunea transnistreană.

Acest mecanism este adoptat în premieră și ar presupune de fapt permisiunea tacită de convertire a leilor achitați pentru electricitate în valută, sub pretextul unor achiziții.

Adoptarea acestor prevederi a fost posibilă inclusiv prin derogarea de la pct. 2 şi 3 din Hotărârea Guvernului nr.815/2005, CSE anunță că implementarea acestui mecanism provizoriu va fi monitorizată de către un grup de lucru interinstituțional, coordonat de către Viceprim-ministrul pentru reintegrare.

O altă derogare se face de la art. 11 alin.(2) şi alin.(3) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, astfel entităţile raportoare vor informa Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor despre toate activităţile şi tranzacţiile din cadrul unei relaţii de afaceri cu subiecţii prevăzuţi la pct. 9.1 din prezenta dispoziţie, cel târziu la sfârşitul zilei următoare zilei în care a avut loc operaţiunea. Entităţile raportoare, la efectuarea tranzacţiilor, vor asigura indicarea în destinaţia plăţilor referinţa la prezenta dispoziţie a CSE. Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor va elabora setul de măsuri pentru implementarea prevederilor menţionate la prezentul punct cu comunicarea acestora către băncile comerciale.

Prevederile mecanismului pot fi consultate mai jos de la punctul 9. Acesta expiră odată cu încheierea stării de Urgență.

Vămuire fără perceperea drepturilor de import sau export și fără aplicarea măsurilor de politică economică

Agenții economici și instituțiile publice din raioanele de est ale țării, vor putea efectua în continuare procedurile de vămuire la traversarea punctele comune de trecere a frontierei de stat Pervomaisk-Cuciurgan, Goianul Nou-Platonovo și Novosavițkoe-Cuciurgan până la data de 31 ianuarie 2023. O hotărâre în acest sens a fost aprobată, astăzi, de Executiv.

Perioada a fost extinsă pentru efectuarea procedurilor de vămuire fără perceperea drepturilor de import sau export, fără aplicarea măsurilor de politică economică, cu condiția rămânerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către organele constituționale.

De asemenea, se amâna implementarea controlului comun deplin la punctul de trecere Novosavițkaia-Cuciurgan, și se prelungește până la data de 31 ianuarie 2023 termenul de vămuire a produselor petroliere introduse pe teritoriul Republicii Moldova la postul vamal Bender-2.

Termenul stabilit anterior este 30 iunie 2022. Motivul unui noi amânări este același ca în anii precedenți: pentru identificarea unor soluții viabile de înregistrare și evidență a tuturor importatorilor din raioanele de est ale Republicii Moldova la Agenția Servicii Publice (ASP).

Cert este că Ucraina, începând cu 28 februarie 2022, a închis punctele de trecere a frontierei pe segmentul transnistrean.