DOC. Parlamentul Republicii Moldova a constituit o comisie cu privire la reintegrare. Ce componență și competențe va avea

DOC. Parlamentul Republicii Moldova a constituit o comisie cu privire la reintegrare. Ce componență și competențe va avea

În Parlamentul Republicii Moldova va activa o nouă comisie parlamentară specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare. Inițiativa aparține președintelui Parlamentului Igor Grosu și a fost votată de 80 de deputați.

Igor Grosu a declarat că în tot acest timp Parlamentul a fost mai puțin implicat în procesul de reintegrare al țării și soluționarea conflictului transnistrean:

„Comisia va avea dreptul să vizeze acele politici / proiecte care vor fi elaborate de Biroul de Reintegrare, autoritățile publice centrale, să poată organiza audieri, să poată veni cu rapoarte și da aprecieri în fața plenului Parlamentului. Astfel noi parlamentarii ne vom exercita dreptul de control parlamentar, permanent.”

Comisia va avea 10 membri

Fracțiunea PAS

Mihai Popșoi – Președinte 

Natalia Davidovici

Ana Racu

Oazu Nantoi

Ana Calinici – secretar

Vladimir Bolea

Platforma BECS

Vlad Batrîncea – vicepreședinte

Constantin Starîș

Lebedinschi Adrian 

Partidul Șor 

Denis Ulanov

De asemenea în timpul discuțiilor în comisia juridică socialistul Vasile Bolea a propus crearea pe lângă comisie a platformei de discuții la nivel „legislativ” cu așa numitul „Verhovnii Sovet” de la Tiraspol, inițiativă ce nu a fost susținută de un număr suficient de voturi. Ulterior comunistul Constantin Starîș a mai propus odată crearea unei platforme de discuții la nivel „legislativ” cu Tiraspolul, Igor Grosu a respins propunerea.

În scopul îndeplinirii sarcinilor stabilite, Comisia parlamentară specială va atrage în activitatea sa:

-organizații internaționale specializate în mediere și dialog, pentru facilitarea dialogului informal, oferirea de expertize, analize comparative și practici internaționale comparative aplicate în cazuri similare;

-specialiști în domeniu din cadrul autorităților competente, al societății civile, mediului academic, de asemenea parteneri de dezvoltare și alte părți interesate.

La ședințele Comisiei parlamentare speciale pot fi invitate, în funcție de agendă, persoane responsabile de anumite segmente în procesul de realizare a politicii de reintegrare a R. Moldova.