Curtea Supremă de Justiție: Statul Republica Moldova este responsabil pentru neexecutarea hotărârilor judecătorești pe teritoriul regiunii transnistrene

Curtea Supremă de Justiție: Statul Republica Moldova este responsabil pentru neexecutarea hotărârilor judecătorești pe teritoriul regiunii transnistrene

Imposibilitatea executării hotărârilor judecătorești pe teritoriul controlat de către administrația de facto a regiunii transnistrene, a fost examinată repetat de către instanțele de judecată.

Deja de 14 ani Valentina Zolotco, originară din stânga Nistrului, nu poate să intre în posesia unei locuințe din mun. Bender (Tighina), regiunea transnistreană, așa cum a decis Judecătoria Căușeni pe 30 septembrie 2008 și hotărârea suplimentară a Judecătoriei Căușeni din 20 aprilie 2010.

Pentru că aceste hotărâri nu au fost executate a urmat un ping pong de adresări în instanțele naționale.

La 29 noiembrie 2013 a fost înaintată o nouă cerere de chemare în judecată prin care Curtea de Apel Chișinău a constatat încălcarea dreptului la executarea în termenul rezonabil a unei hotărâri judecătorești și s-a dispus despăgubirea reclamantei cu 15 000 lei cu titlu de prejudiciu moral.

Pentru că la o distanță de 6 ani, hotărârile adoptate în favoarea reclamantei în continuare nu erau executate, la 29 octombrie 2020, a fost înaintată o nouă cerere de chemare în judecată în temeiul Legii nr. 87.

A urmat o altă hotărâre din 28 ianuarie 2021 a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, ce a constatat, în mod repetat, încălcarea dreptului reclamantei la executarea în termen rezonabil a hotărârii Judecătoriei Căușeni din 30 septembrie 2008 și a hotărârii suplimentare a Judecătoriei Căușeni din 20 aprilie 2010. A fost dispusă încasarea în beneficiul reclamantei a sumei de 30 000 lei cu titlu de prejudiciu moral.

Ca urmare a apelului declarat de către Ministerul Justiției, la 23 septembrie 2021 Curtea de Apel Chișinău a casat hotărârea din 28 ianuarie 2021 și a decis respingerea acordării prejudiciului.

Recent, la 09 februarie 2022, Curtea Supremă de Justiție a admis recursul dnei Valentina Zolotco, a casat decizia Curții de Apel Chișinău din 23 septembrie 2021 și a menținut hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 28 ianuarie 2021.

Printre altele, Curtea Supremă de Justiție a reținut „că teritoriile din stânga Nistrului, se află în jurisdicția de activitate a instanțelor de judecată din Republica Moldova, și a jurisdicției de activitate a executorilor judecătorești, situație ce denotă că, statul Republica Moldova este responsabil pentru neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate de instanțele din Republica Moldova și care, potrivit sensului lor, urmează a fi puse în executare pe teritoriul regiunii transnistrene”.

Potrivit avocatului Promo-LEX, Pavel Cazacu, care a consiliat-o pe dna Valentina Zolotco pe durata procesului: „Evident este o problemă gravă dacă o hotărâre judecătorească irevocabilă nu poate fi executată timp de 12 ani. Decizia Curții Supreme de Justiție confirmă odată în plus necesitatea adoptării unor mecanisme care să asigure executarea eficientă a hotărârilor judecătorești pe teritoriul temporar necontrolat de către autoritățile constituționale ale R. Moldova. Aceste acțiuni rezidă din obligațiile pozitive pe care le deține statul R. Moldova în raport cu locuitorii regiunii transnistrene”.