Concurs. Guvernul oferă 15 milioane de lei pentru proiecte ce vin să rezolve problemele din Zona de Securitate

Concurs. Guvernul oferă 15 milioane de lei pentru proiecte ce vin să rezolve problemele din Zona de Securitate

Guvernul Republcii Moldova a aprobat alocații bugetare pentru activitățile de reintegrare a țării, în sumă de 15 mln. de lei. Astfel, în perioada 01 februarie – 04 martie 2022, se va desfășura concursul de colectare a propunerilor de proiecte ce urmează a fi evaluate, selectate și aprobate pentru finanțare prin Programul activităților de reintegrare a țării pentru anul 2022.

Conform criteriilor de eligibilitate stabilite pot participa la concurs proiectele ce urmează a fi implementate în Zona de Securitate și care reflectă activități specifice (dezvoltare comunitară și regională, reabilitare și renovare a infrastructurii locale, modernizare a instituțiilor sociale-cheie, soluționare a problemelor stringente de dezvoltare, asigurare a serviciilor publice esențiale), precum și acțiunile care contribuie la promovarea măsurilor de consolidare a încrederii între populația de pe ambele maluri ale Nistrului și la realizarea obiectivului guvernamental de reintegrare a țării.

O atenție prioritară urmează a fi acordată proiectelor ce vizează măsuri de suport pentru ocrotirea sănătății și combaterea crizei pandemice, aprovizionarea locuitorilor cu servicii publice calitative și performante, promovarea drepturilor omului, sprijinirea instituțiilor educaționale și a altor subdiviziuni teritoriale strategice din Zona de Securitate, inițiativele de restabilire și de dezvoltare a patrimoniului cultural-istoric, consolidarea capacităților de transport cu feribotul peste r. Nistru, sprijinirea altor acțiuni primordiale ce contribuie la promovarea dezideratului de reintegrare a țării.

Pentru participarea la concursul de proiecte, autoritatea publică inițiatoare trebuie să completeze un formular de aplicare, să anexeze la acesta setul documentar relevant (pct.7 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.131/2014) și să depună dosarul în original la Cancelaria de Stat pentru a fi verificată corespunderea acestuia criteriilor de eligibilitate stabilite cu ulterioara evaluare a proiectului de către Comisia de selectare.

În acest sens, propunerile de proiecte ce au ca obiect probleme de importanță majoră și care vizează localitățile amplasate în perimetrul Zonei de Securitate, vor fi prezentate în termenele-limită indicate în adresa Biroului politici de reintegrare.

Reamintim că de la lansarea Programului activităților de reintegrare a țării (2011) și până la finele anului 2021, în localitățile amplasate în perimetrul Zonei de Securitate a Republicii Moldova au fost implementate 476 de proiecte / activități în valoare de peste 141 milioane de lei.