Clarificările Biroului pentru Reintegrare după anunțul Tiraspolului de a bloca accesul la terenurile agricole din Dubăsari

Clarificările Biroului pentru Reintegrare după anunțul Tiraspolului de a bloca accesul la terenurile agricole din Dubăsari

Biroul pentru Reintegrare solicită Tiraspolul să revină la masa dialogului constructiv și consecutiv, axat pe implementarea durabilă a angajamentelor asumate, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului, precum și să se excludă tacticile cu caracter unilateral și de impunere a condiționărilor inadmisibile. Apelul vine după ce regimul din stânga Nistrului a anunțat ieri anularea accesului fermierilor la terenurile din Dubăsari, începând cu 30 iunie 2022. Potrivit responsabililor de la Reintegrare această decizie este una argumentată neîntemeiat și cu o conotație politică, iar mecanismul de acces la terenuri a fost realizat parțial și cu intermitențe de către Tiraspol.

Declarația Chișinăului

„Motivul invocat de Tiraspol rezidă din pretinsa neexecutare de către Chișinău a prevederilor pct.5 din Decizia protocolară menționată supra, care e compus din 2 elemente interdependente, și anume: a) restabilirea ,,Mecanismului din anul 2006” și asigurarea accesului la terenurile agricole, iar în cazul rezolvării acestei probleme: b) informarea organelor competente ale Republicii Moldova despre anularea tuturor restricțiilor anterior impuse de către responsabilii din regiune pentru a fi examinată posibilitatea revizuirii în modul stabilit de lege a măsurilor procesuale dispuse în privința persoanelor culpabile.

În legătură cu aceasta merită să reamintim că mecanismul de acces la terenuri a fost realizat parțial și cu intermitențe de către Tiraspol, și anume: nu a fost soluționată problema legată de terenurile proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale din raionul Dubăsari, în perioada 16 martie 2020-30 aprilie 2021 accesul la terenuri a fost condiționat de liste preventiv coordonate și nominal aprobate de așa-numite centre de criză locale, verificări amănunțite ale actelor și ale autovehiculelor cu destinație agricolă la trecerile prin posturi neautorizate de control cu solicitări de plăți nemotivate (de ex. pentru treceri zilnice repetate prin același perimetru, pentru utilizarea drumurilor regionale de către autocamioane cu masa totală mai mare de 18 tone etc.), obligarea fermierilor de a se conforma la noi reguli impuse de către administrația din or. Dubăsari ș.a.

Astfel, argumentul invocat de Tiraspol este neîntemeiat și cu conotație pur politică, mai ales că Decizia protocolară menționată supra nu are stabilit un termen-limită de aplicabilitate, prin aceasta derogându-se de la angajamentul implementării durabile a înțelegerilor convenite, se vor încălca în mod repetat drepturile inalienabile ale fermierilor (la proprietate, la libera circulație ș.a.) și principiile agreate în formatul de negocieri ,,5+2” (abținerea de la condiționalități preventive, îndeplinirea cu bună-credință a angajamentelor agreate etc)

Totodată, este cazul să reamintim că anterior (pănă la 01 august 2018, data reluării accesului la terenuri pentru fermierii documentați conform ,,Mecanismului din anul 2006”), în rezultatul pierderilor suportate de către proprietarii/ posesorii de loturi de pământ din raionul Dubăsari urmare a blocajelor create intenționat de către Tiraspol la prelucrarea acestora, Guvernul Republicii Moldova a achitat compensații parțiale și plăți de suport în valoare de aproape 52 mln. de lei.”

Amintim că ieri, pretinsul minister al afacerilor externe de la Tiraspol anunță că au informat Guvernul Republici Moldova, precum și pe alți participanți în formatul „5+2” despre limitarea perioadei de valabilitate a Hotărârii de Protocol privind folosirea terenurilor în regiunea Dubăsari, până la 30 iunie 2022. Asta înseamnă că regimul separatist nu le va permite oamenilor ce dețin terenuri după șoseaua Râbniţa-Tiraspol să le prelucreze și să aibă acces la ele începând cu 1 iulie 2022.

Regimul separatist motivează decizia acuzând de sabotaj autoritățile constituționale în obligațiile care îi revin în cadrul pachetului Berlin Plus, „inclusiv refuzul de a respecta paragraful 5 din Decizia Protocolului privind utilizarea terenurilor.”

Paragraful 5 la care se referă Tiraspolul ține de anularea unor dosare penale deschise unor colaboratori ai structurilor de forță din regiune, ca urmare a interzicerii fermierilor din Dubăsari să aibă acces la terenurile sale.

Tiraspolul revine la blocarea terenurilor agricole din Dubăsari. Cristina Lesnic: „E un pas periculos”