Chișinăul urmează să introducă monopol fiscal de stat în raport cu Uzina Metalurgică de la Rîbnița

Vedere spre orașul Rîbnița. FOTO: Zona de Securitate, 2022

Chișinăul urmează să introducă monopol fiscal de stat în raport cu Uzina Metalurgică de la Rîbnița

Livrările de resturi și deșeuri de metale feroase și neferoase către Uzina Metalurgica din Rîbnița, gestionată de regimul separatist de la Tiraspol, ar urma să fie efectuate doar prin intermediul unei companii de stat subordonată autorităților constituționale.

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a anunțat astăzi că examinează oportunitatea instituirii monopolului de stat asupra activității de livrare a resturilor și deșeurilor de metale feroase și neferoase către agenții economici aflați pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar. Uzina Metalurgică din stânga Nistrului este unica întreprindere care beneficiază de livrări de metale și nu are relații fiscale cu sistemul bugetar al statului. Adică nu achită impozite, taxe și accize.

Anunțul a fost făcut în contextul evoluțiilor din sectorul pieței metalelor uzate.

“De menționat că, prin instituirea unui monopol fiscal creăm un mecanism prin care anumite întreprinderi din Republica Moldova primesc dreptul exclusiv de a desfășura o activitate economică specifică legată de producerea sau furnizarea anumitor bunuri sau servicii. 

Acest mecanism poate fi implementat în sectoarele în care intervenția statului este necesară pentru a corecta deficiențele concurentíale sau pentru a consolida controlul asupra unei piețe de importanță națională sau strategică”, se arată în comunicatul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.

În prezent, livrările de metale pot fi efectuate de orice agent economic din Republica Moldova prin stabilirea unei relații directe cu Uzina de la Rîbnița. După ce va intra în vigoare monopolul la livrarea metalelor, acestea vor putea fi efectuate de o singură companie de stat. Conform informațiilor de care dispune zonadesecuritate.md, cel mai probabil de acest drept exclusiv va beneficia întreprinderea de stat „Metalferos”.

Ministerul precizează că prin acest instrument se încearcă protejarea cetățenilor și a societății prin promovarea interesului public în ceea ce privește activitatea economică desfășurată de către unitățile economici, precum și creșterea veniturilor la bugetul de stat.

La finele anului 2022, a fost înființată Comisia Națională pentru Monopol Fiscal. Rolul acesteia era să recomande Guvernului acordarea statutului de monopol fiscal unei întreprinderi sau grup de întreprinderi. Comisia va supraveghea și evalua anual sectorul economic în care aceste entități activează, cărora li s-a acordat statutul de monopol fiscal și va propune Guvernului revocarea acestui statut în situația în care vor fi constatate abateri de la normele stabilite.